Restaurování starých kamen

Stará kamna, americká kamna Restaurováním originálních historických kamen se zabýváme již téměř 30 let. Renovujeme nejrůznější typy násypných kamen na tuhá paliva vyrobených v letech 1820 – 1940 z ozdobné litiny, případně v kombinaci s plechovými částmi a šamotem uvnitř. Naší specializací je restaurování originálních tzv. amerických kamen.

Námi restaurovaná kamna jsou plně funkční a provozuschopná. Všechny práce a postupy prováděné v rámci kompletní renovace kamen jsou na té nejvyšší odborné úrovni. V případě nutnosti výroby některých nových dílů na kamna spolupracujeme s nejlepšími slévárnami v České republice. Jednotlivé díly jsou pak ručně vyráběny v kusové malovýrobě.

Vážíme si důvěry a spokojenosti našich zákazníků, kterým jsme v minulosti restaurovali jejich historická kamna a věříme, že o kvalitě naší práce vypovídá také skutečnost, Richard Mille RM 052 Replica že jsme za celou dobu našeho působení neměli jedinou reklamaci.

Za nejnáročnější pokládáme restaurování tzv. „amerických kamen...

Postup renovace

Restaurování kamen Restaurování kamen
  1. Po celkovém rozebrání, je nutné důkladně očištit všechny části kamen od vrstev rzi, nečistot, barev apod. až na čistou litinu.
  2. Ozdobné litinové díly, tak typické pro „americká kamna“, je třeba po vybroušení do zrcadlového lesku galvanicky poniklovat a následně vyleštit.
  3. Základem „amerických kamen“ je jejich litinové tělo, kde probíhá hoření. To je, po případné výměně nebo opravě jednotlivých poškozených dílů, napuštěno kamnářským nátěrem a spoje jsou pečlivě vytmeleny žáruvzdorným tmelem.
  4. Typickým znakem pro „americká kamna“ jsou také litinová dvířka na třech stranách kamen, která je nutno opatřit novými plátky kvalitní přírodní slídy.
  5. Po opětovném sestavení a následném vyleštění jsou tato originální historická kamna opět plně provozuschopná a mohou tvořit cennou ozdobu každého interiéru.