Malovýroba

Stará kamna, americká kamna

Jako repliky vyrábíme podle originálních modelů celou řadu příslušenství ke kamnům a krbům a dále vybraný sortiment předmětů z ozdobné litiny. Výroba probíhá v kusových sériích a její technologie je naprosto shodná s výrobou v době vzniku těchto předmětů, t.j. od 2. pol. 19 stol. až do pol. 20. století.

Umíme také opravit či vyrobit jednotlivé díly kamen a příslušenství k nim. Naši zákazníci si mohou u nás objednávat výrobu poškozených částí kamen.

Cena a termín jsou řešeny individuálně s přihlédnutím na náročnost opravy či výroby.

www.luxerepliquesmontre.com